Jdi na obsah Jdi na menu
 


Didaktika her pro 1. st. ZŠ

Zápočtové požadavky (specifikace, viz Stag)

2x písemná příprava na vyučovací jednotku TV na 1.st. ZŠ spojená s obhajobou 

požadavky platné pro obě přípravy:

 • na 45 min
 • včetně všech částí VJ (úvodní, hlavní...)
 • koncipovat do tělocvičny na Hoření
 • pokud není řečeno jinak, tak ostatní parametry jsou na volbě studenta (věk, vyučovaní metody, formy...)
 • odevzdání předem elektronicky na email krepsik@email.cz do 5.4.2018 do 11 h (proti původně řečenému prosím o toto odevzdání, abych měl čas přípravy překontrolovat a nemuseli jsme se zdržovat v lekci); ve 2 souborech; do předmětu emailu napište: PŘÍJMENÍ Didaktika her pro 1.st ZŠ) 

 

 1. VJ zaměřená na drobné pohybové činnosti (hry, závody, úpoly) se zaměřením na mezipředmětové vztahy na 1. st. ZŠ
 • výběr činností na studentovi - dodržet pouze téma a výše uvedené
 • na závěr písemné přípravy vypsat využitou osnovu zadávání drobných pohybových činností, popř. vlastní se zdůvodněním změn proti doporučenému v literatuře (viz níže, např. pramen č. 4) 
 1. VJ zaměřená na sportovní hry na 1. st. ZŠ
 • bude se jednat o nácvičnou VJ - nácvik nových dovedností z oblasti sportovních her
 • ​další výběr činností, cíle na studentovi - dodržet pouze téma a výše uvedené

 

Obsah druhého setkání

 • Proběhne několik metodických výstupů vylosovaných studentů (předvedou epizodu ze své VJ), které budou následně diskutovány s upozorněním na kladné a záporné aspekty. Přijďte připraveni všichni, prosím!
 • Proběhne obhajoba Vašich písemných příprav (ústně, či písemně).
 • Přineste si Vaše písemné přípravy na VJ vytištěné. Budete je potřebovat k předchozím bodům.
 • Doporučení: tento kurz spadá do tzv. aplikované didaktiky, proto je vhodné zopakovat obsah souvisejících předmětů (pedagogika, psychologie, didaktika, didaktika TV, pohybové hry - zejm. základy  pravidel tradičních sportovních her jako je fotbal, florbal, volejbal, basketbal, házená ...).  Toto by Vám mělo pomoci k úspěšné obhajobě VJ.
 • Věřím, že takto se nám podaří předmět zdárně ukončit již na tomto setkání... :-)

Vhodná literatura (mimo Stag):

 1. Klimtová. Základy SH...
 2. DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. Praha : SPN, 1988 (zejména metodicko organizační formy)
 3. Bláha. Studijní opory
 4. Kresta. Pohybové hra a hraní...

 

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat, budu nápomocen. :-) Jan Kresta