Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečné práce

 

Než mě oslovíte s žádostí o vedení závěrečné práce, tak si prostudujte:

1. Směrnice 

 • Pokyny pro psaní a odevzdání DP a BP na PF UJEP (viz web PF)

 • Zveřejňování závěrečných prací  (viz web PF, UJEP)

 • Pokyny pro psaní závěrečných prací na KTVS (k dispozici u sekretářky KTVs)

 • NOVĚ i Směrnice děkana PF UJEP č. 5/2013 - Etika vědecké a výzkumné činnosti na PF UJEP

2. Témata závěrečných prací a další informace  (viz web KTVS)

 • mj. studenti navazujícího studia budou vypracovávat práci výzkumného charakteru

3. Pomocné materiály

Postupujte dále podle těchto bodů:

 • po zvolení tématu prostudujte metodologicky zaměřené prameny (některé jsou k dipozici i na internetu), např:
  • Frömel, K.. Kompendium psaní a publikování v kinantropologii. Olomouc: UP. 2002.
  • Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.
  • Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat.. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-123-9.

 

 • sestavte projekt závěrečné práce (viz odborná literatura a kurz ZAMĚŘENÝ NA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE, který jste absolvovali)

 

 Dostavte se v konzultačních hodinách s projektem!